Muistan muutama vuosi sitten tuskailleeni paperin kanssa, jossa minun piti miettiä tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia taiteilijan työtä koskien. Ehkä jo silloin tietyt merkit olivat havaittavissa, mutta nyt ne näkyvät selvemmin.

Asennemaailmassa on näkyvissä yleinen muutos. Jos minulta nyt kysyttäisiin minkä koen olevan kilpailija työlleni ja toimeentulolleni, vastaisin seuraavasti: Taiteen sijaan ihmiset panostavat tänään lyhytkestoisiin nautintoihin ja impulsseihin.

Taiteen hankinta maksaa suunnilleen saman verran kuin rantaloma. Matka kestää viikon tai kaksi, ammattitaiteilijan tekemä taideteos noin 500 vuotta. Silti etelänmatka näyttäytyy ihmisille haluttavampana ja trendikkäämpänä. Matkaa myös pidetään menestyksekkään ihmisen statukseen kuuluvana. En toki kiellä sitä, etteikö stressaantunut ihminen kaipaisi virkistystä. Mutta onko se etelänmatka sittenkään pitkän päälle paras ratkaisu.

Muutama vuosisata ja oikeastaan vielä muutama vuosikymmen sitten kotona oleva aito taideteos puhutteli katsojia ja kertoi omistajansa sydämen kiinnostuksesta ja sivistyksestä, identiteetistä. Tarvittaisiin varmaan tarinoita ihmisiltä, joilla on kodissaan tai toimistollaan taidetta, kertomaan, mitä tuo teos heissä herättää. Alentaako se mielen stressiä, antaako se ajatuksille enemmän tilaa ja hiljaisuutta? Löytääkö teoksen äärellä syvällisiä ajatuksia – viisautta arkeen?

Olisihan se hienoa, kun olisi mainoskampanja vaikka televisiossa ja lehdissä, missä ihmiset kertoisivat omassa miljöössään jonkin teoksen ääressä siitä, mitä teos heille antaa. Miksi he halusivat sen?

Tämä aika on tekemässä meistä taiteilijoista konsultteja ja kehittäjiä ja varmasti meissä on sellaista ainesta, että tulokset tulevat erottumaan. Hyvä onkin, että löydämme uusia mahdollisuuksia käyttää luovuutta yhteiskunnan moninaisilla tantereilla. Silti peräänkuulutan aitojen teosten: veistosten ja maalausten magiikkaa. Se on liian kallisarvoista menetettäväksi. Mikään lahjatavaraliikkeen trendikäs kitsch, jolla kodit tänään koristellaan, ei tule sisällöllään puhuttelemaan yhtä sesonkia kauempaa. Taiteilijoiden teokset voivat puhutella vielä satojenkin vuosien jälkeen!

Save Visual Arts

 Some years ago I was agonizing in front of an empty paper what are the threats and possibilities regarding my work as an artist. Maybe even then some signs were in the air, but now they are more clearly recognizable.

The atmosphere of general attitude is in transition. If I were asked today what I consider to be the worst competitor to my work and income, I would reply as follows: Instead of considering art people concentrate on impulsive pleasures.

To buy art you need about the same amount of money than for a beach holiday. The trip will last for a week or two, an art piece, made by professional artist, about 500 yeas. However, the holiday seems to be more attractive and trendy. Traveling is also considered as status for well off people. I do not deny the need of relaxation for stressed people. But is the beach holiday the best solution in the long run?

Couple of centuries, or actually even some decades, ago paintings and sculptures in homes were addressing and expressing the areas of interest of the owner as well as civilization of the heart and identity. We would need stories from individuals who have art in their homes or offices, stories that indicate their feelings and relationship to their art. Do they reduce stress; give more space for thoughts and silence? Do they find deep thoughts in front of them – wisdom to everyday life?

It would be nice to have a campaign in TV or magazines where people in their own surroundings, in front of art, tell about the meaning of that special piece. Why did they desire it?

Present time is converting us artists to consultants and innovators. And I am sure that we are capable to that and the results will be recognizable. It is good that we find new ways of using creativity in the various fields of society. However, I am still craving for the magic of genuine pieces of art: paintings and sculptures. It is too precious to be lost.

No kitsch that fills the homes nowadays will be able to amuse people for more than one season. Works of artists may do so even for centuries!